شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ سلام بچه ها عيدتون مبارك .اميدوارم سال خوبو خوشو خرمي داشته باشيد كلبه عشقو فراموش نكنيد منتظر حضور سبز شما هستم
parande
88/1/3
parande
سال خوبي براي شما آرزومندم
mp3 player شوکر
يوسف علي خاني
رتبه 0
0 برگزیده
100 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top