قرمز سبز آبي خاکستري
از جمله چيزهايي كه پستي دنيا را به تو نشان مي دهد، آن است كه خداوند ـ جلّ ثناؤه ـ بساط آن را از رويت وجّه و اختيار، از سرِ اوليا و دوستانش بركشيده و از روي آزمون و فتنه، آن را براي دشمنانش گسترده است. [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت